Cập nhật Lần cuối: Ngày 1 tháng 12 năm 2022

TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HARMAN INTERNATIONAL

HARMAN International (“HARMAN” hoặc “Công ty”) coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn.  Tuyên bố về Quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi xử lý, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn sử dụng các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi, trang web của chúng tôi (“Trang web”), hoặc tương tác với Công ty.  Theo mục đích của Tuyên bố về Quyền riêng tư này, “Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin liên quan đến bạn với tư cách là một người được nhận diện riêng biệt, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại di động của bạn.

Có các định dạng thay thế của Tuyên bố về Quyền riêng tư này dành cho những người bị khuyết tật. Vui lòng liên hệ privacy@harman.com để được hỗ trợ.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này đề cập các chủ đề sau:

 • Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập
  • Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn
  • Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua công nghệ trên Trang web của chúng tôi
  • Thông tin Cá nhân mà chúng tôi nhận được từ bên thứ ba
 • Mục đích chúng tôi sử dụng & thu thập Thông tin Cá nhân của bạn
 • Khi nào chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn
 • Cách chúng tôi bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn
 • Thông tin cụ thể theo khu vực
  • Tất cả các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ
  • Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ
  • Brazil
  • Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  • California
 • Thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này
Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập

Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn

HARMAN có thể thu thập Thông tin Cá nhân từ bạn khi bạn sử dụng Trang web này, sử dụng các sản phẩm hoặc giải pháp tự động của chúng tôi, đăng ký sản phẩm HARMAN của bạn, hoặc tương tác trực tiếp với Công ty tại triển lãm thương mại hoặc hội nghị, hoặc khi bạn liên hệ với Công ty (được gọi chung là “Dịch vụ” trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này). Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập phụ thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng. Các loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm như sau:

 • Thông tin liên hệ & Số định danh: Bao gồm tên; địa chỉ; địa chỉ email; số điện thoại; số định danh trực tuyến duy nhất, địa chỉ Giao thức Internet (“địa chỉ IP”); tên tài khoản; và ngày sinh của bạn.
 • Thông tin đăng nhập: Bao gồm tên người dùng và mật khẩu bạn sử dụng để truy cập các tính năng trên trang web của HARMAN và các Dịch vụ khác.
 • Thông tin Thanh toán: Bao gồm phương thức thanh toán; số tài khoản ngân hàng, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, CVV / CID, ngày hết hạn; địa chỉ thanh toán của bạn.
 • Thông tin Vị trí: Bao gồm thông tin vị trí địa lý được thu thập khi bạn sử dụng một số Dịch vụ nhất định.
 • Thông tin Sử dụng Sản phẩm & Dịch vụ: Bao gồm tên sản phẩm, số sê-ri, nơi mua hàng, thông tin sử dụng sản phẩm, màu sắc và phiên bản; đánh giá sản phẩm và thông tin bảo hành.
 • Thông tin Lịch sử Mua hàng: Bao gồm tên của các sản phẩm đã mua, (các) nơi mua hàng và giá đã trả cho (các) sản phẩm.
 • Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác: Bao gồm các trang đã truy cập trên các trang web của HARMAN và các liên kết đã nhấp vào; địa chỉ IP; thông tin vị trí; tùy chọn ngôn ngữ và các tương tác với quảng cáo.
 • Thông tin Sinh trắc học: Bao gồm các bản ghi âm giọng nói, mà từ đó có thể trích xuất mẫu số định danh, chẳng hạn như mẫu giọng nói, dữ liệu về giấc ngủ và sức khỏe chứa thông tin danh tính và dữ liệu vân tay.
 • Thông tin Cảm quan: Bao gồm thông tin âm thanh, hình ảnh, nhiệt hoặc thông tin tương tự có thể được liên kết hoặc liên kết với người tiêu dùng hoặc hộ gia đình cụ thể.
 • Các Thông tin Khác mà Bạn Cung cấp: Bao gồm Thông tin Cá nhân liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ngày / giờ bạn đã sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, khoảng thời gian bạn đã sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc lý do bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua công nghệ trên Trang web của chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua công nghệ để nâng cao khả năng của chúng tôi trong việc phục vụ bạn. Khi bạn truy cập và sử dụng Trang web, HARMAN và, trong một số trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi sẽ thu thập thông tin về cách bạn tương tác với Trang web. Vui lòng xem liên kết dưới đây để biết thêm thông tin: Cookie Policy

Thông tin Cá nhân mà chúng tôi nhận được từ bên thứ ba

Tùy thuộc vào các dịch vụ bạn sử dụng, HARMAN cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ bên thứ ba, bao gồm:

 • Nhà cung cấp Dịch vụ: Bao gồm bộ phận xử lý thanh toán trên trang web của chúng tôi, các công ty mà chúng tôi hợp tác để cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm của chúng tôi, cũng như các nhà tổ chức hội nghị và sự kiện triển lãm thương mại của chúng tôi.
 • Nhà cung cấp: Bao gồm các công ty bán sản phẩm của chúng tôi.
 • Nhà sản xuất Thiết bị Gốc (“OEM”):  Bao gồm các công ty sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong xe của họ.
Mục đích chúng tôi thu thập & sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn

HARMAN có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp Dịch vụ của chúng tôi
 • Cải thiện Dịch vụ của chúng tôi
 • Liên lạc với bạn
 • Xác minh danh tính của bạn
 • Đăng ký người dùng cho các chương trình khuyến mại và sự kiện của HARMAN
 • Trả lời các câu hỏi và thắc mắc về hỗ trợ kỹ thuật
 • Liên hệ với người dùng cho các mục đích tiếp thị, quảng cáo và bán hàng
 • Trả lời các câu hỏi và phản hồi
 • Thực hiện nghiên cứu và phân tích thị trường
 • Thực hiện nghiên cứu nội bộ để phát triển công nghệ
 • Liên tục đánh giá và cải thiện trải nghiệm người dùng trực tuyến
 • Mạng và bảo mật thông tin
 • Phòng chống gian lận
 • Để cho phép đi vào các cơ sở của chúng tôi
 • Báo cáo các hành vi tội phạm đáng ngờ
 • Tuân thủ luật pháp hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của HARMAN, người dùng của chúng tôi, hoặc những người khác
Khi nào chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.  Sau đây là một số cách chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn: 

 • Nhà cung cấp Dịch vụ Bên thứ ba: Chúng tôi sẽ chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba theo hợp đồng với HARMAN để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn. Sau đây là một số ví dụ về các loại nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn và mục đích của chúng tôi khi làm như vậy:
  • Phân tích Dữ liệu: Chúng tôi thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi thực hiện phân tích dữ liệu liên quan đến các tương tác của bạn với Trang web. Ví dụ, Google Analytics có thể theo dõi những trang mà người dùng truy cập trên Trang web và thời gian họ ở trên những trang đó để xác định cách người dùng sử dụng Trang web.
  • Tư vấn Pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho luật sư trong quá trình xin tư vấn pháp lý.
  • Bộ phận xử lý bên thứ ba: Chúng tôi sử dụng bộ phận xử lý đơn đặt hàng và thanh toán của bên thứ ba khi bạn mua sản phẩm từ Trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương ở một số quốc gia nhất định. Chúng tôi cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để tổ chức các hội nghị và triển lãm thương mại của HARMAN.
  • Nền tảng Quảng cáo: Chúng tôi có thể tiết lộ sự thật rằng bạn đã truy cập Trang web vào các mạng quảng cáo để họ có thể hiển thị cho bạn những quảng cáo của HARMAN trên các trang web và nền tảng khác. Các dịch vụ này có thể giúp chúng tôi điều chỉnh quảng cáo mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm dựa trên việc bạn sử dụng Trang web cũng như để thu thập và sử dụng dữ liệu về việc bạn sử dụng Trang web.

Theo thỏa thuận bằng văn bản, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này cung cấp các biện pháp bảo vệ cho Thông tin Cá nhân của bạn tương tự như các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi cung cấp.

 • Tiết lộ Bắt buộc : Chúng tôi có thể được yêu cầu chia sẻ Thông tin Cá nhân trong quá trình tố tụng tại tòa án, để đáp ứng lệnh tòa, trát đòi hầu tòa, yêu cầu điều tra dân sự, quy trình pháp lý khác hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 • Tuân thủ và Bảo vệ Pháp luật : Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của HARMAN, người dùng của chúng tôi, hoặc những người khác. Điều này bao gồm việc trao đổi Thông tin Cá nhân với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
 • Giao dịch Công ty : Chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển Thông tin Cá nhân của bạn:
  • Liên quan đến việc sát nhập, hợp nhất, phá sản công ty, việc bán hầu hết tất cả lợi ích thành viên và/hoặc tài sản của chúng tôi hoặc các thay đổi khác của công ty, bao gồm cho bất kỳ bên mua tiềm năng nào.
  • Cho chủ sở hữu tiếp theo, đồng chủ sở hữu hoặc nhà điều hành Trang web hoặc cơ sở dữ liệu kế thừa.
Cách chúng tôi bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn

An ninh và bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi có các biện pháp bảo mật về kỹ thuật, hành chính và vật lý để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn khỏi bị truy cập hoặc tiết lộ trái phép và sử dụng không đúng cách.

Ví dụ, chúng tôi sử dụng mã hóa Lớp Bảo mật Truyền tải (Transport Security Layer, TLS) để bảo vệ các biểu mẫu thu thập dữ liệu trên Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn. Chỉ những nhân viên cần Thông tin Cá nhân để thực hiện công việc cụ thể (ví dụ, người đại diện dịch vụ khách hàng) mới được cấp quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân. Những nhân viên có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân sẽ được cập nhật về các thông lệ của chúng tôi về bảo mật và quyền riêng tư.

Điều quan trọng là bạn phải bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép vào mật khẩu và máy tính của bạn. Đảm bảo đóng trình duyệt của bạn sau khi bạn đã hoàn thành việc truy cập vào Trang web. Xin lưu ý rằng ngay cả khi có những nỗ lực hợp lý của chúng tôi, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xâm phạm, vì vậy chúng tôi không thể bảo đảm tính bảo mật của Thông tin Cá nhân của bạn.

Thông tin cụ thể theo khu vực

Tất cả các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ

Thông tin Cá nhân mà HARMAN thu thập thông qua Trang web này được tải xuống máy chủ do HARMAN duy trì ở Hoa Kỳ. HARMAN có trụ sở tại số 400 Atlantic Street, Tầng 15, Stamford, CT 06901, Hoa Kỳ.

Bởi vì HARMAN là một công ty toàn cầu với các địa điểm trên toàn thế giới, địa điểm mà HARMAN lưu trữ Thông tin Cá nhân mà Công ty thu thập từ bạn bên ngoài Trang web này, ví dụ như khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc tương tác trực tiếp với HARMAN tại một triển lãm thương mại hoặc hội nghị, sẽ phụ thuộc vào quốc gia cư trú của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ privacy@harman.com.

Chuyển dữ liệu xuyên biên giới:
Để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, Thông tin Cá nhân của bạn có thể cần được truy cập bởi các tổ chức của chúng tôi trên toàn thế giới, kể cả ở Hoa Kỳ.  Trước khi chuyển Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ tổ chức nào của chúng tôi trên toàn thế giới, HARMAN sẽ đảm bảo áp dụng tất cả các cơ chế chuyển giao cần thiết để đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp cho việc chuyển Thông tin Cá nhân của bạn.

Cơ sở Pháp lý Dể xử lý:
HARMAN xử lý Thông tin Cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn và theo yêu cầu của pháp luật.  Nếu thích hợp, HARMAN xử lý Thông tin Cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện bất kỳ hợp đồng nào với bạn; ví dụ như khi xử lý các đơn đặt hàng và khoản thanh toán của bạn, hoặc cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi, và để thực hiện các bước, theo yêu cầu của bạn, trước khi ký kết hợp đồng với bạn. HARMAN cũng xử lý Thông tin Cá nhân nếu cần vì lợi ích hợp pháp của mình như sau:

 • Tiếp thị và quảng cáo : Trừ khi bạn từ chối như mô tả dưới đây, chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ bạn đã đặt hàng, hoặc trong đó bạn đã thể hiện sự quan tâm, nếu cần để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm theo với luật hiện hành.
 • An ninh mạng và thông tin, phòng chống gian lận, và báo cáo các hành vi tội phạm đáng ngờ : Trong trường hợp có gian lận, sự cố bảo mật, hoặc hành vi tội phạm đáng ngờ, chúng tôi sẽ kiểm tra Thông tin Cá nhân có vẻ liên quan đến sự cố nếu cần để xác định điều gì đã xảy ra, khắc phục, báo cáo với cơ quan có thẩm quyền và ngăn chặn sự tái diễn.

Ra Quyết định Tự động:
HARMAN đôi khi sử dụng Thông tin Cá nhân được gửi qua Trang web để đưa ra quyết định tự động. Ví dụ, HARMAN có thể hiển thị quảng cáo và gửi email cho bạn có chứa nội dung được chọn tự động dựa trên các sản phẩm bạn đã đặt hàng từ chúng tôi trong quá khứ. Tuy nhiên, HARMAN sẽ không sử dụng Thông tin Cá nhân được gửi qua Trang web hoặc nhận được thông qua các Dịch vụ khác của chúng tôi để đưa ra quyết định tự động, bao gồm việc lập hồ sơ, tạo ra các ảnh hưởng pháp lý hoặc một cách tương tự ảnh hưởng đáng kể đến chủ thể dữ liệu.

Lưu giữ:
HARMAN sẽ lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích mà theo đó HARMAN đã thu thập Thông tin Cá nhân của bạn, và trong thời gian dài sau đó nếu được luật pháp hiện hành cho phép hoặc yêu cầu. Để biết thêm thông tin về việc lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ privacy@harman.com.

Hủy đăng ký nhận email:
Ngoài ra, bạn có thể hủy hoặc sửa đổi các thông tin qua email mà bạn đã chọn để nhận từ HARMAN bằng cách làm theo hướng dẫn có trong email từ chúng tôi. Hoặc, bạn có thể gửi email cho HARMAN tại unsubscribe@harman.com với yêu cầu của bạn, nêu rõ 'Hủy đăng ký' trong tiêu đề và những địa chỉ email nào bạn không muốn nhận email của HARMAN. Trong khoảng thời gian hợp lý, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các địa chỉ email đó được hủy đăng ký.


Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ

Thông tin trong phần này, cũng như thông tin trong phần trên có tiêu đề “Tất cả các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ”, áp dụng cho người dùng ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ (được gọi là “EEA”).

Chuyển dữ liệu Xuyên BIên giới:
Ủy ban Châu Âu chưa ban hành quyết định rằng Hoa Kỳ đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp cho Thông tin Cá nhân.  Do đó, HARMAN đã thực hiện các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn mới, do Ủy ban Châu Âu ban hành vào ngày 4 tháng 6 năm 2021, để điều chỉnh việc chuyển Thông tin Cá nhân xuyên biên giới từ EEA.  Đối với việc chuyển Thông tin Cá nhân từ Vương quốc Anh, Harman sử dụng Thỏa thuận Chuyển Dữ liệu Quốc tế của Vương quốc Anh.

Quyền Cá nhân:
Cá nhân ở EEA có quyền truy cập Thông tin Cá nhân của họ do HARMAN thu thập và quyền yêu cầu HARMAN cập nhật, sửa hoặc xóa Thông tin Cá nhân của họ theo quy định của luật hiện hành.  Cá nhân ở EEA cũng có quyền phản đối hoặc hạn chế việc HARMAN xử lý Thông tin Cá nhân của họ. Ngoài ra, Cá nhân ở EEA có quyền chuyển dữ liệu liên quan đến Thông tin Cá nhân của họ.  

Cá nhân ở EEA có thể thực hiện các quyền này thông qua trang web Yêu cầu Quyền riêng tư và Truy vấn Dữ liệu của Harman. HARMAN sẽ phản hồi các yêu cầu đó theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.  Nếu những Cá nhân ở EEA tin rằng Thông tin Cá nhân của họ đã được xử lý vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, họ có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan tại quốc gia nơi họ cư trú, nơi họ làm việc, hoặc nơi xảy ra cáo buộc vi phạm.  Những Cá nhân ở EEA cũng có quyền phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân của họ cho mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc lợi ích hợp pháp của HARMAN thông qua trang web Yêu cầu Quyền riêng tư và Truy vấn Dữ liệu của Harman. 

Những Cá nhân ở EEA có thể rút lại sự đồng ý của họ đối với việc xử lý Thông tin Cá nhân của họ, trong đó HARMAN yêu cầu sự đồng ý của họ làm cơ sở pháp lý để xử lý Thông tin Cá nhân của họ, bất cứ lúc nào thông qua trang web Yêu cầu Quyền riêng tư và Truy vấn Dữ liệu của Harman.  Mọi yêu cầu rút lại sự đồng ý sẽ chỉ áp dụng trong tương lai và HARMAN sẽ tiếp tục lưu giữ Thông tin Cá nhân mà những Cá nhân ở EEA đã cung cấp trước khi họ rút lại sự đồng ý của mình trong thời gian mà luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu. 

Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu:
Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của HARMAN tại Đức là Quản lý Cấp cao, Sức khỏe và An toàn và bạn có thể liên hệ tại privacy@harman.com.


Brazil

Thông tin trong phần này, cũng như thông tin trong phần trên có tiêu đề “Tất cả các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ”, áp dụng cho cư dân của Brazil. Thông tin Cá nhân được thu thập từ cư dân của Brazil bên ngoài Trang web này được lưu trữ bởi HARMAN ở Brazil, tại Rodovia Governador Leonel de Moura Brizola, nº 3401, Nova Santa Rita- RS/Brasil 92480-000.  

Quyền Cá nhân:
Cư dân của Brazil có các quyền sau đây đối với việc xử lý Thông tin Cá nhân:

 • quyền yêu cầu xác nhận việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn;
 • quyền yêu cầu quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn;
 • quyền yêu cầu sửa và/hoặc cập nhật Thông tin Cá nhân của bạn;
 • quyền yêu cầu ẩn danh, chặn hoặc loại bỏ Thông tin Cá nhân không cần thiết, dư thừa hoặc được xử lý theo cách vi phạm pháp luật;
 • quyền yêu cầu chuyển Thông tin Cá nhân của bạn từ nhà cung cấp dịch vụ này sang nhà cung cấp dịch vụ khác;
 • quyền yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân đã được xử lý trước đó với sự đồng ý của bạn;
 • quyền yêu cầu xác định các tổ chức công và tư mà Công ty đã tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho họ hoặc Công ty đã sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung với họ có chứa Thông tin Cá nhân của bạn; và
 • quyền phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.

Cư dân của Brazil có thể thực hiện quyền riêng tư của mình thông qua trang web Yêu cầu Quyền riêng tư và Truy vấn Dữ liệu của Harman. HARMAN sẽ phản hồi các yêu cầu đó theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. 

Cư dân của Brazil có thể sử dụng thông tin liên hệ ở trên, bất cứ lúc nào, để rút lại sự đồng ý của họ đối với việc xử lý Thông tin Cá nhân của họ, trong đó HARMAN yêu cầu sự đồng ý của họ làm cơ sở pháp lý để xử lý Thông tin Cá nhân của họ.  Mọi yêu cầu rút lại sự đồng ý sẽ chỉ áp dụng trong tương lai và HARMAN sẽ tiếp tục lưu giữ Thông tin Cá nhân mà cư dân của Brazil đã cung cấp trước khi họ rút lại sự đồng ý của mình trong thời gian mà luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu. 

Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu / “Người phụ trách”:
Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của HARMAN tại Brazil, hay “người phụ trách” giám sát việc xử lý Thông tin Cá nhân, là Điều phối viên CNTT của Công ty, bạn có thể liên hệ với người này tại BrazilPrivacy@harman.com.


Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC)

Thông tin trong phần này, cũng như thông tin trong phần trên có tiêu đề “Tất cả các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ”, áp dụng cho cư dân của PRC. 

Chuyển Dữ liệu Xuyên Biên giới:
Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc chuyển thông tin cá nhân của mình xuyên biên giới, trừ khi bạn rút lại sự đồng ý của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi như được mô tả dưới đây. Trước khi chuyển Thông tin Cá nhân của bạn từ PRC tới nơi khác bên ngoài PRC, HARMAN sẽ đảm bảo áp dụng tất cả các cơ chế chuyển giao cần thiết để đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp cho việc chuyển Thông tin Cá nhân của bạn tới các tổ chức bên ngoài PRC. 

Quyền Cá nhân: Cư dân của PRC có quyền: (a) biết Thông tin Cá nhân của bạn đang được xử lý như thế nào; (b) yêu cầu quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn; (c) yêu cầu sửa Thông tin Cá nhân của bạn; (d) hoàn thành Thông tin Cá nhân chưa hoàn chỉnh; (e) yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân của bạn; (f) hạn chế hoặc từ chối xử lý Thông tin Cá nhân của bạn trừ khi quy trình đó được luật hiện hành yêu cầu; (g) yêu cầu chuyển Thông tin Cá nhân của bạn cho bên thứ ba; và (h) rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn; (i) yêu cầu giải thích về các quy tắc xử lý Thông tin Cá nhân tại PRC.

Cư dân của PRC có thể thực hiện các quyền này thông qua trang web Yêu cầu Quyền riêng tư và Truy vấn Dữ liệu của Harman.  HARMAN sẽ phản hồi các yêu cầu đó theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.  Nếu Cư dân của PRC tin rằng Thông tin Cá nhân của họ đã được xử lý vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, họ có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu. 

Cư dân của PRC có thể rút lại sự đồng ý của họ đối với việc xử lý Thông tin Cá nhân của họ, trong đó HARMAN yêu cầu sự đồng ý của họ làm cơ sở pháp lý để xử lý Thông tin Cá nhân của họ, bất cứ lúc nào thông qua trang web Yêu cầu Quyền riêng tư và Truy vấn Dữ liệu của Harman.  Mọi yêu cầu rút lại sự đồng ý sẽ chỉ áp dụng trong tương lai và HARMAN sẽ tiếp tục lưu giữ Thông tin Cá nhân mà cư dân của PRC đã cung cấp trước khi họ rút lại sự đồng ý của mình trong thời gian mà luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu.


California

Phần này của Tuyên bố về Quyền riêng tư chỉ áp dụng cho người tiêu dùng là cư dân của tiểu bang California ở Hoa Kỳ (“Người tiêu dùng California”) và áp dụng cho tất cả Thông tin Cá nhân của người tiêu dùng California được HARMAN thu thập hoặc tiết lộ cho mục đích kinh doanh.

Thông tin mà Chúng tôi Thu thập & Mục đích Kinh doanh của Chúng tôi đối với việc Thu thập
Trong 12 tháng qua, HARMAN đã sử dụng các loại Thông tin Cá nhân được liệt kê tại đây mà chúng tôi đã thu thập từ các nguồn sau:

 • Trực tiếp từ Người tiêu dùng California
 • Từ các nhà cung cấp công nghệ được nêu chi tiết ở trên
 • Từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được nêu chi tiết ở trên

HARMAN đã thu thập Thông tin Cá nhân của Người tiêu dùng California cho mục đích kinh doanh và thương mại được liệt kê tại đây.

Tiết lộ Thông tin Cá nhân mà Chúng tôi Thu thập:
Trong 12 tháng qua, HARMAN đã tiết lộ các loại Thông tin Cá nhân sau đây về Người tiêu dùng California cho các loại bên thứ ba sau đây với mục đích kinh doanh hoặc thương mại:

Danh mục Thông tin Cá nhân

Danh mục Bên thứ ba

Thông tin liên hệ & Số định danh

 • Nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu, nhà cung cấp trang web và nhà cung cấp thương mại điện tử
 • Các cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và các bên khác theo yêu cầu của pháp luật, kể cả trong kiện tụng

Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác

 • Nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu và nhà cung cấp trang web

Thông tin Vị trí

 • Các cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và các bên khác theo yêu cầu của pháp luật, kể cả trong kiện tụng

Thông tin Thương mại, Thông tin Thanh toán (Tài chính)

 • Nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm cả nhà cung cấp thương mại điện tử

Thông tin Cảm quan

 • Nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ chuyển giọng nói thành văn bản

Thông tin Sử dụng Sản phẩm & Dịch vụ

 • Nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu và nhà cung cấp trang web
 • Các cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và các bên khác theo yêu cầu của pháp luật, kể cả trong kiện tụng


Không bán Thông tin Cá nhân::
HARMAN không và sẽ không bán Thông tin Cá nhân.

Quyền riêng tư của bạn tại California:
Quyền được biết
Người tiêu dùng California có quyền gửi yêu cầu xác minh để được biết:

 • Các loại và mẩu cụ thể về Thông tin Cá nhân mà HARMAN đã thu thập về họ;
 • Các loại nguồn mà từ đó HARMAN đã thu thập Thông tin Cá nhân;
 • Các loại Thông tin Cá nhân mà HARMAN đã bán hoặc tiết lộ cho bên thứ ba (không phải là nhà cung cấp dịch vụ) cho mục đích kinh doanh và các loại người nhận thông tin đó; và
 • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại mà HARMAN thu thập, tiết lộ hoặc bán Thông tin Cá nhân.

Quyền Xóa
Người tiêu dùng California có quyền gửi yêu cầu xác minh để được xóa Thông tin Cá nhân của họ mà HARMAN đã thu thập từ Người tiêu dùng.

Đưa ra các yêu cầu để được biết hoặc xóa
HARMAN sẽ đáp ứng các yêu cầu theo luật hiện hành nếu chúng tôi có thể xác minh danh tính của cá nhân gửi yêu cầu. Người tiêu dùng California hoặc các đại lý được ủy quyền của họ có thể thực hiện các quyền của mình theo những cách sau:

Cách Chúng tôi Sẽ Xác minh Yêu cầu của Bạn
Khi bạn gửi yêu cầu được biết hoặc yêu cầu xóa, chúng tôi áp dụng quy trình sau đây để xác minh danh tính của bạn:

Bước 1: Email Xác minh: HARMAN sẽ gửi một email đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp để đăng ký Dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng đọc hết email này và hoàn thành các tiêu chí xác minh và sau khi hoàn thành, hãy gửi email trả lời lại cho HARMAN. Các tiêu chí bắt buộc được mô tả dưới đây:

 • Đọc hết email mà bạn nhận được từ HARMAN. Trong email, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn trả lời kèm theo ít nhất hai mẩu thông tin để xác minh danh tính của bạn, tùy thuộc vào tính chất của yêu cầu của bạn và mức độ nhạy cảm của thông tin là chủ đề của yêu cầu của bạn.
 • Trả lời email đó và cung cấp cho chúng tôi ít nhất hai (và trong một số trường hợp là ba) mẩu thông tin, HARMAN sẽ đối sánh thông tin bạn cung cấp với thông tin mà Công ty đã lưu giữ về bạn. HARMAN sẽ chỉ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho mục đích xác minh danh tính của bạn.
 • Xác nhận bản tóm tắt của chúng tôi về các hành động mà bạn muốn chúng tôi thực hiện (ví dụ, “xóa Thông tin Cá nhân của tôi”).
 • Gửi phần trả lời email trở lại người gửi ban đầu với các câu trả lời ở trên để xác minh rằng bạn sở hữu địa chỉ email.

Bước 2: Sau khi nhận được thông tin ở trên và xác nhận danh tính của bạn, chúng tôi sẽ hành động để thực hiện yêu cầu.  Trong tình huống không chắc xảy ra là bạn gửi yêu cầu được biết hoặc yêu cầu xóa và HARMAN không có địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước nêu trên qua điện thoại.  Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn ở mức độ đủ chắc chắn để đáp ứng yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết ngay và giải thích tại sao chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn.

Chính sách Không Kỳ thị của HARMAN
Người tiêu dùng California có quyền không bị HARMAN đối xử kỳ thị khi thực hiện quyền riêng tư của họ theo Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California, và HARMAN sẽ không kỳ thị dựa trên cơ sở đó. Tuy nhiên, HARMAN có thể tính một mức giá hoặc đơn giá khác cho Người tiêu dùng California hoặc cung cấp một mức độ hoặc chất lượng khác về hàng hóa hoặc dịch vụ nếu sự khác biệt đó có liên quan một cách hợp lý đến giá trị được cung cấp cho Người tiêu dùng California bởi Thông tin Cá nhân của Người tiêu dùng. Nếu HARMAN làm như vậy, HARMAN sẽ cung cấp cho Người tiêu dùng bất kỳ thông báo nào theo yêu cầu của pháp luật.

Những cư dân California sử dụng Trang web có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một số thông tin liên quan đến việc chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Bạn có thể thực hiện yêu cầu như vậy qua email tới privacy@harman.com.

Câu hỏi
Người tiêu dùng California có câu hỏi về bất cứ điều gì trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này có thể liên hệ với HARMAN tại privacy@harman.com hoặc 1 (877) 871-6755.

Thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này
Nếu chúng tôi thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này và cập nhật ngày cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư ở trên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này theo cách ảnh hưởng đến cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đưa ra một thông báo nổi bật về những thay đổi đó và ngày có hiệu lực của những thay đổi đó trước khi thực hiện thay đổi.