Chính sách riêng tư


Chúng tôi là:

Trang web này được điều hành bởi hoặc thay mặt cho Harman International Industries, Incorporated (gọi tắt là “Harman”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi").

Harman International Industries, Incorporated
400 Atlantic Street, 15th Floor
Stamford, CT 06901, USA
+1.203.328.3500 
 

Giới thiệu:

Harman cung cấp cho bạn chính sách bảo mật này để giải thích cho bạn cách Harman thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập các trang web của Harman và khi bạn sử dụng các sản phẩm của Harman. Harman tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 13 tháng 3 năm 2015. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và công nhận rằng nó tuân theo Điều khoản sử dụng của chúng tôi.  
 

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, cũng như thông tin được thu thập tự động khi bạn tương tác với trang web này, chẳng hạn như cookie và pixel theo dõi phân tích, giúp chúng tôi đánh giá hiệu suất của trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn. 

Harman có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình thiết lập tài khoản trên trang web của chúng tôi theo các cách sau:

 1. Sử dụng tên của bạn cho các mục đích liên lạc với bạn và xác định bạn là người dùng của trang web.
 2. Xác nhận tuổi của bạn trên 13 tuổi.
 3. Xác minh tuổi của bạn trên 18 tuổi hoặc bạn đã nhận được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn để sử dụng trang web.
 4. Gửi cho bạn một danh mục.
 5. Gửi cho bạn thông tin liên lạc theo yêu cầu của bạn.
 6. Cho phép bạn tham gia vào một chương trình khuyến mãi hoặc tính năng trang web khác.
 7. Tùy chỉnh và / hoặc cá nhân hóa trải nghiệm giao tiếp và mua sắm của bạn với Harman.
 8. Đáp ứng tốt hơn các mối quan tâm và khiếu nại của khách hàng của bạn.
 9. Thông báo cho bạn về các bản phát hành sản phẩm sắp tới của Harman trừ khi bạn không chọn các tin nhắn như vậy.

Harman có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình mua hàng theo các cách sau:

 1. Xác nhận việc bạn sử dụng thẻ tín dụng hợp lệ (hoặc các phương thức thanh toán được ủy quyền khác).
 2. Xử lý thanh toán của bạn thông qua thẻ tín dụng (hoặc các phương thức thanh toán được ủy quyền khác).
 3. Gửi cho bạn các sản phẩm mà bạn mua.

Để thực hiện đơn đặt hàng sản phẩm của bạn, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc nhà phân phối của chúng tôi.
Harman cũng thu thập thông tin không mô tả, phi cá nhân về số lượng khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Harman không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn trong trường hợp này nhưng Harman có thể thu thập thông tin mà người dùng đã truy cập trang web để phân tích thống kê về việc sử dụng công khai trên trang web của chúng tôi.

Hủy đăng ký, xóa hoặc sửa đổi thông tin của bạn:

Harman rất biết ơn nếu bạn có thể thay đổi suy nghĩ về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong tương lai. Harman cung cấp một số cách bạn có thể thông báo cho chúng tôi về sở thích riêng tư của bạn:

 1. Tất cả các tin nhắn và bản tin email sẽ cung cấp một mô tả về cách bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi tin nhắn và bản tin cho bạn.
 2. Bất cứ lúc nào, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp dưới đây.
 3. Bất cứ lúc nào, bạn có thể gọi số dịch vụ khách hàng của chúng tôi và yêu cầu bạn muốn thay đổi sở thích tiếp thị của mình.
 4. Để sửa đổi hoặc xóa hoàn toàn thông tin bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký, vui lòng đăng nhập và cập nhật hồ sơ của bạn.

Xin lưu ý rằng nếu bạn đã hủy đăng ký liên lạc của chúng tôi, bạn vẫn có thể nhận được thông tin liên lạc đã được sản xuất cho đến khi yêu cầu của bạn được xử lý đầy đủ. Nếu bạn yêu cầu thông tin đăng ký của bạn bị xóa hoặc nếu bạn hủy đăng ký liên lạc, chúng tôi có thể duy trì thông tin về các giao dịch bán hàng hoặc yêu cầu dịch vụ cho các mục đích dịch vụ và lưu giữ hồ sơ trong tương lai.

Chúng tôi tự chứng nhận tuân thủ

safe harbor 
Tuyên bố về quyền riêng tư của cảng an toàn US-EU

Harman cam kết bảo vệ quyền riêng tư của những người ủy thác cho chúng tôi thông tin cá nhân của họ. Nhân viên của chúng tôi và tất cả những người làm kinh doanh với chúng tôi, tin tưởng và kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của họ theo những lời hứa mà chúng tôi đưa ra. Để thực hiện cam kết của mình, chúng tôi tuân thủ Khung Cảng an toàn của Liên minh Mỹ-Châu Âu và Khung cảng an toàn Hoa Kỳ-Thụy Sĩ như Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân từ các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ. Chúng tôi đã chứng nhận rằng chúng tôi tuân thủ các Nguyên tắc bảo mật của Safe Harbor về thông báo, lựa chọn, chuyển tiếp, bảo mật, toàn vẹn dữ liệu, truy cập và thực thi. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ an toàn và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập http://www.export.gov/safeharbor/

THEO DÕI TRỰC TUYẾN:

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ có thể gỡ đi được lưu trữ bởi trình duyệt web trên máy tính của bạn. Harman có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn với trang web của chúng tôi. Harman có thể sử dụng cookie để cải thiện sự hiểu biết của Harman về những điều bạn thích và không thích về trang web của chúng tôi, những gì bạn thích và không thích trên trang web của chúng tôi, tùy chỉnh trang web theo cách sử dụng trước của bạn và để cải thiện tất cả nhu cầu và sở thích của khách hàng. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi cookie được gửi hoặc bạn có thể chọn tắt tất cả cookie. Bạn làm điều này thông qua các cài đặt trình duyệt web của bạn. Nếu bạn tắt cookie, bạn sẽ không có quyền truy cập vào nhiều tính năng giúp trải nghiệm trang web của bạn hiệu quả hơn và một số dịch vụ của chúng tôi sẽ không hoạt động đúng. Bạn cũng có thể xóa cookie khỏi máy tính của bạn.

TIẾT LỘ 'KHÔNG THEO DÕI':

Tiêu chuẩn "Không theo dõi" vẫn đang được phát triển và chưa hoàn thiện. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi theo các điều khoản trong chính sách bảo mật này.

Tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn:

Harman không thuê, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin liên lạc của bạn cho các bên thứ ba cho mục đích riêng của bên thứ ba. Harman có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh của Harman, dưới sự kiểm soát tương tự của Harman như được cho phép theo chính sách bảo mật này. Trong trường hợp Harman được tổ chức lại hoặc chuyển giao cho bên thứ ba, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến người kế thừa của Harman cho các mục đích và tuân theo các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này. Harman (hoặc, đối với người tiêu dùng bên ngoài Hoa Kỳ, nhà phân phối của chúng tôi) có thể cung cấp thông tin thẻ tín dụng (hoặc phương thức thanh toán được ủy quyền khác) của bạn cho ngân hàng hoặc thẻ tín dụng Harman, hoặc bộ xử lý thanh toán được ủy quyền khác chỉ nhằm mục đích xử lý thanh toán của bạn. Harman cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các dịch vụ giao hàng hoặc nhà phân phối quốc tế để chuyển sản phẩm cho bạn. Trong những trường hợp hiếm hoi, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cụ thể theo yêu cầu của chính phủ, để đáp ứng với lệnh của tòa án, khi pháp luật yêu cầu, để thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với các công ty hỗ trợ bảo vệ hoặc điều tra gian lận. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các cơ quan hoặc công ty này cho mục đích tiếp thị hoặc thương mại.

Bảo vệ thông tin của bạn:

Harman tham gia sử dụng nhiều biện pháp bảo mật công nghệ để bảo vệ tính bảo mật thông tin của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, công nghệ mã hóa và công cụ xác thực. Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ dưới các mạng an toàn và chỉ có thể truy cập được đối với một số người giới hạn có nhu cầu truy cập thông tin cá nhân của bạn cho mục đích quản lý trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn thông tin theo yêu cầu. Tất cả các đơn đặt hàng được đặt thông qua một máy chủ bảo mật an toàn. Xin lưu ý rằng không có truyền dữ liệu điện tử qua internet có thể được bảo mật 100%.

Chuyển thông tin của bạn ra nước ngoài:

Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, Harman có thể chuyển thông tin của bạn cho các chi nhánh của Harman, dưới sự kiểm soát tương tự như Harman, cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà phân phối khác bên ngoài quốc gia hoặc lãnh thổ của bạn. Harman quản lý trang web của mình từ Hoa Kỳ. Harman thừa nhận rằng luật bảo vệ dữ liệu và các luật khác của Hoa Kỳ có thể không toàn diện như luật của quốc gia hoặc lãnh thổ của bạn và Harman sẽ thực hiện các bước để đảm bảo quyền riêng tư của bạn được tôn trọng. Harman đồng ý thực hiện các hành động sau đây thay mặt bạn: có các biện pháp bảo mật cụ thể để bảo vệ đầy đủ thông tin của bạn, Harman sẽ yêu cầu các chi nhánh tại Hoa Kỳ ký hợp đồng bảo đảm an toàn thông tin cá nhân của bạn và đưa ra các yêu cầu cụ thể Chi nhánh có trụ sở tại Hoa Kỳ phải duy trì và giám sát việc tuân thủ liên tục với các biện pháp bảo mật đã được xác định.

Quyền riêng tư của trẻ em:

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của trẻ em. Trang web của chúng tôi không được thiết kế để thu hút người sử dụng dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ dưới đây nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin từ trẻ em của bạn và chúng tôi sẽ xử lý xóa đi.

Quyền riêng tư California của bạn:

Theo luật của California, cư dân California có thể yêu cầu thông tin từ Harman cho dù Harman đã tiết lộ thông tin cá nhân của một người cho bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba. Harman sẽ không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty không phải là Harman cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ mà không có sự đồng ý của bạn. Cư dân California mong muốn yêu cầu thêm thông tin về việc chúng tôi tuân thủ các luật này hoặc có câu hỏi hoặc thắc mắc về thực tiễn và chính sách bảo mật của chúng tôi được hoan nghênh liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới.

Lấy bản sao hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn:

Bạn có thể viết Harman bất cứ lúc nào để có được thông tin cá nhân mà Harman sở hữu về bạn hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Harman giữ lại không chính xác. Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin nào bạn muốn nhận từ chúng tôi hoặc thông tin nào không chính xác và chúng tôi sẽ phản hồi tới bạn. Yêu cầu của bạn nên bao gồm tên và bằng chứng về danh tính của bạn.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ:

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật quan trọng nào đối với chính sách quyền riêng tư này, bao gồm mọi thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Câu hỏi và Phản hồi:

Chúng tôi chào đón những câu hỏi, bình luận và bận tâm của bạn về quyền riêng tư. Vui lòng gửi cho chúng tôi bất kỳ và tất cả thông tin phản hồi liên quan đến quyền riêng tư hoặc bất kỳ vấn đề nào khác.

Thông báo và Thông tin liên lạc:

Đối với câu hỏi hoặc mối quan tâm, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi tại:

QUA EMAILS:
webadmin@harman.com 

BẰNG THƯ TAY:
Harman International Industries, Incorporated 
400 Atlantic Street, 15th Floor 
Stamford, CT 06901, USA 
+1.203.328.3500 

Điều khoản sử dụng:

Vui lòng truy cập phần điều khoản sử dụng của chúng tôi giải thích các điều khoản khác chi phối việc sử dụng trang web của chúng tôi.

© 2015 2015 Harman International Industries, Incorporated. Đã đăng ký Bản quyền.